Primăria Cetariu județul Bihor

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

13/03/2020 Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor din Comuna Cetariu

13/03/2020 Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2020

13/03/2020 Privind aprobarea Ordinii de zi

13/03/2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

13/03/2020 Privind aprobarea completării Registrului agricol doar în sistem electronic

13/03/2020 Privind aprobarea bugetului din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

13/03/2020 Privind aprobarea bugetului pe anul 2020

13/03/2020 privind implementarea proiectului „Achizitionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, in comuna Cetariu, judetul Bihor”

13/03/2020 privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020

13/03/2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

28/02/2020 Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 754/11.10.2017 de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitie

28/02/2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

28/02/2020 Privind aprobarea Ordinii de zi

10/01/2020 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2019

10/01/2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

10/01/2020 Privind aprobarea Ordinii de zi

10/01/2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă