Primăria Cetariu județul Bihor

privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio