Primăria Cetariu județul Bihor

Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare