Primăria Cetariu județul Bihor

Privind prelungirea mandatului administratorilor societatii SC COMPANIA REOSAL SA pe o durata de 5 luni respectiv pana cel tarziu la data de 31.05.2021