Primăria Cetariu județul Bihor

privind rezilierea contractului de inchiriere pentru suprafețele de pajiști aflate in domeniul privat al comunei CETARIU nr.776 din 1.03.2017 cu SC MARLECO SRL